Sellel lehel müüme huvitavaid kasutatud raamatuid.
Raamatute tellimise soovist kirjuta e-postiaadressil: veri.ja.maa@gmail.com.

      

Ajakiri Juudid

Aastatel 1922-1924 ilmunud "antisemiitline ajakiri" räägib eestlaste ja juutide tegelikest suhetest rohkem kui juutidele antud kultuuriautoomia, mida valitsuse propaganda meeleldi rõhutab. Ja ajakiri Juudid oli kõigest üks kolmest juuditeemalisest ajakirjast Eesti Vabariigi ajal.
Saadaval kõik 1923. a. numbrid:
Nr 1 (4) - määrdunud, kuid hästi loetav
Nr 2 (5) - kaaneleht suuremas osas lahti, muidu heas korras
Nr 3 (6) - lahti lõikamata
Nr 4 (7) - väga heas korras

Hind koos saatekuluga 50 eurot tk. Kõik koos hinnaga 150 eurot (koos saatekuluga).




Adolf Hitler ja lapsed

Sõjaaegse väljaande faksiimiletrükk.
Tundmatu kirjastaja väljaanne oletatavasti käesolevalt sajandilt.
Väga hea korras.

Hind koos postikuluga: 30 eurot.




Politischer Lesebogen - Poliitiline lugemisvihik

Uus kaas, mille vahel kahe sõjaaegse, saksa- ja eestikeelse väljaande koopiad:
- Führer Adolf Hitleri 55. sünnipäevaks
- Noored sõjas
Tagakaane eestikeelne tekst:
"Poliitiline lugemisvihik ilmus 1944. aastal, paraku ainult kahes saksa- ja eestikeelses numbris. Väljaandjaid oli kaks: Kindralkomissari juures asuv propagandaamet Tallinnas ja Eesti Omavalitsuse Rahvakasvatuse Peaamet. Väljaannetele oli märgitud: "Ainult ametlikuks käsitamiseks".
Käesolev faksiimileväljaanne ilmub MTÜ La Colonia kirjastusel, tervik sisaldab mõlemaid sõja ajal olmunud numbreid koos kaanega. Väljaanne on mõeldud natsionaalsotsialistliku vennaskonna La Colonia praegustele ja tulevastele liikmetele ning vennaskonna sakslastest aatekaaslastele.
Käesolevat väljaannet ei müüda.
Elagu natsionaalsotsialistlik liikumine!"

See kasutatud kuid heas korras eksemplar siiski müüakse.

Hind koos postikuluga: 15 eurot.