Siin pakume kirjandust, mida Eesti nn politsei on suures koguses ära röövinud.
Umbes 2000 raamatut on politsei ebaseaduslikus valduses, ja on põhjendatud kahtlustada, et neid raamatuid pole politseil kavaski tagastada. Võib juhtuda, et raamatud lähevad politsei töötajate vahel jagamisele, sest sellist on Tartus politsei valdusse sattunud varaga varemgi juhtunud.

Riigis, kus kirjandust konfiskeeritakse, trükikodasid survestatakse ja isegi antikvariaate "juhendatakse" teatud raamatuid mitte müüma, trükivabadusest rääkida ei saa. Selline riik on praegune Eesti Vabariik.

Lisame siis tasapisi raamatuid, mis röövelliku riigi käest on õnnestunud päästa.

Elagu sõna- ja trükivabadus!

Raamatute tellimise soovist kirjuta e-postiaadressil: veri.ja.maa@gmail.com.
Suurema hulga tellimisel soodustus.
Adolf Hitler ja lapsed

MTÜ Uue Euroopa klassikaline uustrükk sõja ajal ilmunud kurioossest propagandaväljaandest.
Palju pilte Juhist ja rahva tulevikust - lastest. Tekstid eesti, soome, läti, saksa ja inglise keeles.
Sissejuhatusest: "Käesoleva raamatu pildid püüavad anda väikest ettekujutust selle suure mehe ja meie kõikide vabastaja suhtumisest lastesse ja laste sügavast kiindumusest temasse. Ning see on ainult üks joon Juhist Adolf Hitlerist, riigimehest, kelle au ja töö ei ole ainult enam saksa laste, vaid kogu Euroopa nooruse õnneliku ja päikesepaistelise tuleviku päralt."
Seda raamatut on konfiskeerinud nii poliitiline politsei kui ka nn politsei, kuid raamatut on ikka müügil.
Lugege, mõelge. Ärge Toompea rezhiimi survele alluge!
Formaat A5, klammerdatud, 48 lk.

Hind koos postikuludega: 10 eurot.

Lisainfot:
Raamatu originaal on allpool vasakul. Sama teos ilmus sõja ajal ka vähemalt läti keeles, väikeste erinevustega (allpool keskel). Teadmata kirjastaja on hiljuti andnud raamatu välja ka sinisel kaanepapiga ja ilma väljaandja andmeteta, pilt all paremal. See raamat oli müügil hispaania e-raamatupoes.


    
 
 


Adolf Hitler - Vabastaja

Hitler - Vabastaja? JAH! Kahelda selles saab vaid see, kes juudi infoväljas elanud, Hollywoodi filme vaadanud ja kõike koolis õpetatut ilma kriitikata uskunud.
See A4-formaatis 16-leheküljeline pildivihik ilmus esmakordselt saksa korra ajal, kui juudi-bolshevistlik terror oli Adolf Hitleri juhtimisel minema kihutatud.
Teose teine trükk ilmus 2007. aastal. Naljakal kombel püüdis tollane valitsus aprillirahutuste tekkimist selle teosekese väljaandmisele süüks panna. Alustati väärteomenetlust, mille eesmärgiks oli uurida, kas rahutuste ajendiks oli see tagasihoidlik väljaanne. Oh, milline rumalus on Toompeal valitsenud! See on lausa traditsioon!
Teose kolmanda tiraazhi tagakaanelt loeme mh:
"Käesolev kolmas trükk ilmub ajal, mis sarnaneb ajale enne esimese trüki välja andmist. Eestis on jälle võõrväed, jälle on võimul rahvavaenulikud jõud. Vabastajat seekord näha ei ole, vabastamine on vabastatava rahva enda teha."
Suur hulk tiraazhist on politseikapten Margus Talimaa ebaseaduslikus valduses. Ehk on need raamatud juba maha müüdud, nagu Tartu politseis kombeks! (viide politseiprefekt Otsalti kaasusele).
Igaljuhul saab raamatuid endiselt ka meilt.

Hind postikuludega: 15 eurot.
Nats Nalja

"Sõna on vaba" kuulutas dressipresident Riigikogus. Loomulikult mõtles ta ainult oma sõnale, sest sõnavabadus kuulub tüüpiliste tolerastide meelest ainult nendele, kes nendega ühel meelel.
600 juudi-, mustlas- ja neegriteemalist sisaldava 156-leheküljelise teose tagakaanelt loeme: "Sõna- ja trükivabadust ei ole, kui seda ei kasutata. Käesolev raamat annab sionismimeelsele rezhiimile, tema meelsuspolitseile ja poliitprokuröridele võimaluse tõestada, et huumor on karistatav. Jääme siiski lootma, et pole. Vähemalt veel."
Eksisime. Tänapäeva Eestis osutus ka huumor karistatavaks.
Järgmiseks teeme pederastide teemalise anekdoodiraamatu. Ehk tunneb parlamendi enamus end puudutatuna?

Nats nalja hind koos postituskuludega: 15 eurot.
Alfred Rosenberg: Ebamoraalsus Talmudis

Kõigi aegade kuulsaima eestimaalase, tubli Tallinna Reaalkooli kasvandiku Reichsleiter Alfred Rosenbergi teenekas teos, mis annab 80-l leheküljel täieliku pildi juudi usu põhilise sisu kohta. 
Tagakaanelt loeme: "Rosenbergi enda järeldused: "Lugedes rabide õpetust, hingates sisse seda vaimu, mis õhkub Talmudi lehdetelt, ei saa ükski kindla iseloomuga isik mitte iialgi neutraalseks jääda..." "...ei lase tekkida kahtlusel selle kohta, et juudi õpetusel on moraalne silt ja läbinisti kõlvatu sisu". "Vale ja pettus, varjamine ja varastamine on seadusega mittejuutide suhtes lubatud, see on juutluse "õiguse kilp"". "Pime vihkamine, piiritu kättemaksuiha jaq kõige mittejuudiliku põlgamine - see ongi sügavas siasemuses juudi religioon".

Hind koos postikuluga: 12 eurot.
Arved Palgi: Hitler

1936. aastal ilmunud teose kordustrükk. "Parim eesti keeles kirjutatud Adolf Hitleri elulookirjeldus... aus ja ehe kaasaegse kirjeldus, igasugustest tänapäevastest tendentsidest ja sionistlikust propagandast täiesti vaba":
88 (!) lehekülge.

Hind koos postikuluga: 12 eurot.
Povl Riis-Knudsen: Natsionaalsotsialism - Bioloogiline maailmavaade

Üks nägemus natsionaal- ehk rahvussotsialismist tänapäeva võtmes. Soovitatav lugemine!
26 lk, klamberköide.

Hind koos postikuluga: 7 eurot.
Aino Talvi: Eesti kannatuste aeg ja vabastamine - ühe eesti naisajakirjaniku päevik aastastet 1939-1941.

Tagakaane tekst: 
"Käesolev teos ilmus 1944. aastal Soomes, soomekeelsena, välja antuna Saksa saatkonna poolt. Eesti lugejale tuttavalt kõlava autori nime taga pole tuntud rahvakunstnik, vaid tegemist on pseudonüümiga. Autori pärisnimi on teadmata. Raamatust ei kajastu samuti, millises ajalehes autor töötas, mis võiks aidata kaasa tema isiku selgitamisele.
Baaside lepingu ja 1941. aasta suvel toimunud Eesti okupantidest vabastamise vahelist perioodi on kirjeldatud mitmetes teostes. Sellele vaatamata annab käesolev raamat sündmuste käigust kompaktse kirjelduse, milles sisaldub ka palju uut ja huvitavat teavet. Muuhulgas tuuakse andmeid selle kohta, mis oli bolshevistlikul rezhiimil kavas eesti rahvaga teha - 14. juuni 1941. aastal läbi viidud küüditamised olid ainult eesti rahva hävitamise plaani algus. Krimmi tatarlaste, tsetseenide ja ingerlaste saatusest ehk terve rahva küüditamisest päästis eestlased, lätlased ja leedulased Saksamaa vägede ennastohverdav võitlus ida barbarite vastu."

51 lk, pehme köide. Hind koos postikuluga 10 eurot.Gori: Worstiwalmistaja Haim - Hirmus ja õudne-naljakas lugu kõwade närwidega lastele

Naljakas lugu mitte ainult lastele: lihakaupmees juut Haim jahib linna kasse ja müüb linnakodanikele nende lihast valmistatud vorsti. Lõpuks on kasse nii vähe, et rotid paljunevad hullult ja lõpuks söövad magama läinud juut Haimi ära. Õnnelik lõpp! Tore lugu ja Gori toredad joonistused.
Pööratav raamat, teisest otsast sama inglise keeles.

Hind postikuluga: 10 eurot.Julius Streicher: Minu tunnistus

Autoriks on Nürnbergi näidiskohtuprotsessil juudi kohtunike poolt surma mõistetud kamraad, oma aja ehk parim juutluse tundja.
Streicherin lemmiklause oli: "See, kes teab tõde ja seda välja ei ütle, on hädine argpüks!" See sai talle saatuslikuks, samas on see lause, mis näitab, et nt Toompea on argpükse täis. Argpükslus on nimelt tänapäeval moes.
62 lk, klamberköide.

Hind koos postikuluga 7 eurot.
Kuulsuse lippude all

"Teine maailmasõda tähendas paljudele Euroopa rahvastele kohutavat trägöögiat, surma said selles kümned miljonid inimesed. Kõige rohkem kannatas saksa rahvas, kelle esindajaid mõrvasid sõja võitjad miljoneid ka pärast sõjategevuse lõppemist. Ida-Euroopa rahvastele, nende hulgas meile eestlastele, tähendas sõja õnnetu lõpp aastakümneid väldanud kannatusi kommunistliku ikke all, sealhulgas plaanipärast eestluse hävitamise kava venestamise näol, mille tulemusi ei ole endiselt likveerida suudetud.
Siinkohal tekib küsimus:
Kes Teist maailmasõda tahtis?
Kes Teise maailmasõja alustas?
Käesolev raamat, mida võiks nimetada ka "kaheköitelise Teise maailmasõja lühiajaloo esimeseks köiteks", annab nendele küsimustele vastuse.
Sama vastus kehtiks ka küsimusele, mida harvad julgevad esitada:
Kes on tänapäeval teostatava plaani taga, mille eesmärgiks on Euroopa rahvusriikide hävitamine võõra rassi immigratsiooni läbi?
Sellest saatusest oleksime pääsenud, kui sõja oleksid võitnud need, kes võitlesid terve Euroopa parema tuleviku nimel "kuulsuse lippude all". Ja ilmselgelt nõuab euroopaliku Euroopa päästmine võitlust nende samade lippude all."
Kordustrükk 1941.aastal ilmunud raamatust. 43 lk, klamberköide.

Hind koos postikuluga 10 eurot.

Kerry Bolton: Loomade heaolu kolmandas riigis

Tsiteerime väljaande tagakaane teksti:
"Käesolev Kerry Boltoni kirjutatud raamat kirjeldab ühte natsionaalsotsialistliku Saksamaa tahku, millest on vähe kirjutatud, nimelt erakordselt humaanset suhtumist loomadesse. Ka selles vallas oli Kolmas Riik oma ajast ees ja tema tasemeni pole nn demokraatlikud riigid oma nn väärtustega ikka veel jõudnud.
Seekord anname trükise välja ilma ISBN-numbrita ja trükikohta teatamata. Põhjuseks on see, et Toompea nukuvalitsus on trükivabaduse ja paljude teistegi Põhiseaduses toodud õiguste austamisest täielikult loobunud. Sionistliku võimu all on Eestis jõutud tagasi aega, mil raamatuid peab põranda all välja andma.
Meie kirjastustegevus aga jätkub ja elab kindlasti üle selle rezhiimi, mis iseseisvat Eesti Vabariiki teeskleb.
Jõudu võitluseks!"
14 lk, klamberköide.

Hind koos postikuluga: 7 eurot.
Elvira Bauer: Ära usu rebast rohelisel aasal ega ühtegi juudi vannet / Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid

Vana, suurepärane klassik aastast 1936. Toredad pildid ja luulevärsid - kõrvuti saksa ja eesti keeles.
"Trükitud Jewroopa Liidus"

Hind postikuluga: 15 eurot.
Mina võitlen

"Käesolevas, originaalis 1943. a. väljaantud teoses kirjutab Reichsleiter Alfred Rosenberg - möödunud sajandi tuntuim Eesti päritoluga inimene - "...me lootame ja teame, et saksa rahva saavutused, tema jäägitu pühendumine ja distsipliin missiooni nimel pälvib ükskord ka teiste rahvaste sellise austuse, millele me usume tõesti endal õiguse olevat."
Täna vöime tõdeda, et kamraad Rosenbergil oli õigus: see, mille nimel võitles saksa rahvas, see tõepoolest pälvib ka teiste euroopa rahvaste austuse, sest see oleks meie euroopaliku Euroopa päästnud.
Nüüd on meil aga aeg oma euroopa kultuuri ja rahvaste, oma rassi eest uuesti võitlusse asuda. Selles võitluses on meile eeskujuks kõik need, kes käesoleva raamatu esmatrüki aegu Euroopa vabaduse eest võitlesid ja selle eest langesid. Näidaku käesolev eestikeelne teos teed kõigile eestlastele, kelle jaoks eestlus - eesti rahvas, eesti keel, eesti kultuur ja Eestimaa on kallid.
Jõudu võitluseks!"
Uhke reljeefse kaane ja ilusate piltidega teos, mis on samas Kolmanda Riigi tutvustus.

Hind koos postikuluga: 20 eurot.
Heinrich Himmler: Homoseksuaalsusest

Tagakaane tekst:
"Käesolev tekst on Reichsführer-SS Heinrich Himmleri 1937. aastal SS-Gruppenführeritele peetud kõne tõlge. Himmleri ajal homoseksuaalid oma sättumust ühiskonnas nii räigelt esile ei toonud kui tänapäeval, kuid probleem oli olemas ka siis. Tekst avalikustatakse eesti keeles just praegu, kuna teema on jätkuvalt päevakorral ja paistab, et arutelu on saamas väga ühekülgse suuna.
Homoseksuaalid ise näevad teemat väga kitsalt ja egoistlikult, justkui tegemist oleks pelgalt nende õiguste ja võrdsusega. Küsimus puudutab aga rahva valdava enamuse õigusi ning rahvusterviku õigust tervele ja jätkusuutlikule elule. Himmler kirjutab:
"Homoseksuaalide seas on neid, kes mõtlevad: "keegi ärgu toppigu oma nina minu asjadesse, sest see mida mina teen, ei puuduta teisi". Ometi ei ole ükski seksuaalsfääris juhtuv akt kellegi eraasi, vaid võib otseselt mõjutada, kas rahvas elab või sureb."
Himmler tõestab, et probleem on sügavam. Ta räägib ka ohtudest, mida toob endaha kaasa homoseksuaali nimetamine vastutavale kohale riigiaparatuuris, milliseid probleeme tekitavad homoseksuaalidele omased iseloomujooned jne.
Olgu käesolev tekst lisaks selles arutelus, milles on osalenud ka Toompea nukuvalitsusega samu "väärtusi" jagavate, allakäinud riikide vikerkaarelippudega ehitud saatkonnad."

Raamat jagati 2015. aastal kõigile Riigikogu saadikutele.
Asjast kirjutas mh Delfi, intervjueerides Riigikogu spiikrit Eiki Nestorit. Nestor kui "endine" kommunist reageeris ootuspäraselt. Nestorist, kes 2019. aastal enam valijate usaldust ei saavutanud, ilmus lugu Objektiivis.

Hind postikuluga: 7 eurot.

Lutheri klassikaline teos vene keeles, millest tutvustuse võiks lugeda Vikipeediast.

Hind postikuluga: 7 eurot.

 


Nacionalizmas ir socializmas

Leedu anonüümseks jääva kamraadi nägemus natsionaalsotsialismist.
Klamberköide, 60 lk.

Hind postikuluga: 5 eurot.


 
Dietrich Eckart: Bolshevism Moosesest Leninini - kahekõne Adolf Hitleri ja minu vahel

"Käesolevas teoses on natsionaalsotsialistliku partei varajane liige Dietrich Eckart kirja pannud vestluse oma sõbra Adolf Hitleriga. Autor suri 1923. aastal ja teos jäi tal lõpetamata. Sellegi pooleest on kahekõne äärmiselt huvitav ja tähtis ajalooline dokument. Eckart ja Hitler arutlevad selles juutide rolli läbi ajaloo.
Eckarti ja Hitleri kahekõne toob veenvalt esile bolshevismi nimelise nähtuse ja juutide seotuse. Need, kes arvavad, et bolshevism on midagi võrdlemisi uut, eksivad. "Väljavalitud rahva" käitumisviisina on ta iidne. Sellest ka teose nimi.
Eesti keeles ilmub teos nüüd esmakordselt. Ka tänapäeva eesti lugejale, kelle jaoks juutide roll nõukogude süsteemi ülesehitamisel ja selle repressiivorganites teenimisel on tuttav, pakub Eckarti ja Hitleri kahekõne kindlasti ohtralt uusi fakte ja uut mõtteainet."

Klmaberköide, 64 lk. Trükitud OÜ Greifi trükikojas 2012. aastal.

Hind postikuluga: 10 eurot.